สำหรับวิทยาลัยชุมชน
 
ประกาศข่าวสาร
โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
คู่มือการใช้งาน | ขั้นตอนการทำงานของระบบ

เรียกการยืนยันการส่งข้อมูลจากประธาน
เรียกดูรายงานการส่ง SAR

Support : cheqa@nu.ac.th 
Webboard     : เวปบอร์ดสอบถามปัญหา         
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดใน Webboard ก่อนการเพิ่มกระทู้ใหม่
วิธีใช้ 
 
 
คู่มือการใช้งาน
คู่มือสำหรับ admin มหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับ admin คณะ
คู่มือสำหรับ เพิ่มอัตลักษณ์
คู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจ
คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน

Last Updated : Version 4.1
ทดสอบระบบ chetest